Päiväkoti Ankkalampi - Daghemmet Ankdammen on hyvinvoinnin, laadukkaan arjen ja toiminnallisen kaksikielisyyden yksityinen päiväkoti!

Samalla se on ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilökunnan työpaikka sekä sitoutuneiden ja lapsiinsa panostavien vanhempien vaihtoehto, jossa lapset, henkilökunta sekä vanhemmat ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Päiväkoti Ankkalammessa tahdotaan tarjota lapsille turvallinen kasvu- ja toimintaympäristö, jossa pedagoginen opetus tapahtuu lapsen äidinkielellä, samalla kun päiväkodissa opetellaan ja saadaan ymmärrys toiminnalliseen kaksikielisyyteen.

Miten siihen päästään? Yksityisen päiväkodin toiminnan perusedellytys on tyytyväiset asiakkaat. Pärjäämisen elinehto on laadukas palvelu.

Päiväkoti Ankkalampi tarjoaa:

  • päivähoitoa turvallisessa ympäristössä
  • pienissä ryhmissä, kaksikielisessä ilmapiirissä
  • laadukkaissa, toimintaan suunnitelluissa toimitiloissa
  • ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilökunnan tuottamana.

Päiväkoti Ankkalampi - Daghemmet Ankdammen är ett tvåspråkigt privat daghem som strävar efter välmående samt en god och trygg vardag för såväl barn som vuxna!

Under samma tak fungerar parallellt en finskspråkig och en svenskspråkig barngrupp. Den pedagogiska handledningen sker på barnets modersmål men barnet kommer även på ett naturligt sätt i kontakt med det andra inhemska språket. Förutsättningen för att ett privat daghem skall överleva är att tjänsten som erbjuds uppnår hög kvalitet på alla nivåer. Grundförutsättningen för verksamheten är nöjda kunder.

Daghemmet Ankdammen erbjuder:

  • en trygg och säker miljö
  • små barngrupper
  • utrymmen av hög standard
  • kompetent och motiverad personal
  • en tvåspråkig miljö