Mechelininkadun Ankkalampi - Ankdammen på Mechelingatan

 

 

VIIKKOKIRJE - VECKOBREV 34/2019

 

MESTARIT JA VISKARIT

Mestareiden ja Viskareiden viikko on mennyt mukavasti Piki kirjan parissa. Olemme käsitelleet kirjan avulla erilaisia tunteita mitä syntyy vuorovaikutustilanteissa sekä pohtineet millainen on hyvä ystävä. Ensi viikolla otamme käyttöön hyvän ystävän purkin, jonka avulla tuomme näkyväksi lapsille esimerkiksi kaverin huomioimista sekä muita positiivisia vuorovaikutustilanteita. Purkkiin on tavoitteena kerätä yhteensä 100 lelua kivoista teoista.

Mestareiden kanssa teimme ensimmäiset matikan tehtävät eskarikirjasta, jossa käsiteltiin sijainti- ja suhdekäsitteitä. Ensi viikolla mestarit tutustuvat muotoihin askarteluprojektin parissa sekä myöhemmin kirjan tehtävien avulla. Maanantaina on vuorossa kielellistä tietoisuutta kehittäviä tehtäviä kirjasta.  

Ensi viikolla aloittelemme Töölö projektia, jossa tarkoituksena miettiä lapsille tärkeitä paikkoja lähiympäristössä sekä tehdä retkiä jokaisen lapsen kotitaloon. Tähän tulemme erikseen pyytämään vielä luvan. Kotiretkillä käymme katsomassa lapsen talon ulkopuolelta ja jatkamme matkaa seuraavaan paikkaan. Projektissa tutustumme mestareiden kanssa Töölön karttaan toteuttaen myös oman kartan sekä harjoittelemme esimerkiksi muotoja viskareiden sekä mestareiden kanssa.

 

Viskarnas och Mästarna har jobbat under veckan mycket med Piki boken. Vi har genom boken gått igenom olika känslor som kan uppstå i olika situationer samt funderat på hurdan är en bra vän.

Med Mästarna gjorde vi första matematikuppgifterna från boken, uppgifterna handlade om prepositioner. Nästa vecka går vi igenom olika former genom ett pysselprojekt samt senare genom boken. På måndag gör vi modersmålsuppgifter från boken.

Nästa vecka påbörjar vi ett Tölöprojekt, där ändamålet är att fundera på varje barns favoritplats i närmiljön samt besöka varje barns hus. Vi bekantar oss med Tölö med mästarna och förverkligar en egen karta. Vi övar oss också på former tillsammans med mästarna och viskarna.

 

Ensi viikolla (vk 35) ohjelmassa / Nästa veckas (vk 35) program:

(HUOM! Toiminta alkaa aina klo 9.15 / OBS! Verksamheten börjar alltid klo.9:15)

 

MA/MÅN 26.8.   Mestarit eskarikirja / Viskarit rakentelua mallista (hahmottaminen, suhde- ja sijaintikäsitteet) / Mästarna förskolebok / Viskarna modellbyggande (gestaltning, prepositioner)  

TI/TIS 27.8.     Mestarit karttaan tutustumista, projektin suunnittelua / Viskarit lempipaikat Töölössä / Mästarna bekantar sig med kartan, projektplanering / Viskarna favoritplatserna i Tölö               

KE/ONS 28.8.    Oman talon askartelu (muodot) / Pysslande av sitt eget hus (former)

TO/TOR 29.8.    Retki lasten haluamaan paikkaan Töölössä (eväät mukaan) / Utfärd till en utvald plats av barnen i Tölö (färdkost med)              

PE/FRE 30.8.      Talon yhteistä ohjelmaa / Hela husets gemensamma program

______________________________________________________________________________________________

 

VALAAT / VALARNA

Valaiden viikko on kulunut kahden eri projektin parissa. Toisessa projektissa askartelimme värikkäät toukat ja harjoittelimme samalla saksilla leikkaamista. Toinen projektimme sisälsi ryhmän ja päiväkodin sääntöjen miettimistä. Valaat pääsivät hyvin yhteisymmärrykseen siitä, mitä päiväkodissa tulisi tehdä ja kuinka kaikilla olisi mukavinta olla. Teimme säännöistä hienon taulun, jonka sittemmin allekirjoitimme omilla käden kuvillamme. Olemme jatkaneet arjen rutiinien opettelua ulkoilemalla joka aamu, jonka jälkeen on ollut vuorossa päivän toiminta. Tämä on selvästi sopinut Valaille hyvin. Kulttuurin saloihin olemme sukeltaneet tällä viikolla niin musiikkihetken parissa kuin teatterinkin. Eskarit esittivät nimittäin meille hienon nukketeatterin kaveritaidoista. Viikon lopuksi ulkoilimme Hietsun rannassa ja leikimme yhdessä Minien kanssa.

Valarnas vecka har uppstått av två olika projekt. I ena projektet pysslade vi färggranna larver och övade på att klippa med sax. I det andra projektet funderade vi kring husets och gruppens regler. Valarna kom bra överens om vad man borde på dagiset göra och hur vara så att alla har det trevligt. Vi gjorde en fin tavla av våra regler och skrev under genom handtryckning. Vi har fortsatt att öva på våra dagsrutiner, först utevistelse på morgonen varefter verksamhet inomhus. Detta har fungerat bra för valarna. Vi har också dykt i kulturens värld genom musik och teater. Eskarna höll en fin föreställning om vänskap åt oss. Som avslutning på veckan hade vi utevistelse i Hietsu samt lekstund med Minina.

 

Ensi viikolla (vk 35) ohjelmassa / Nästa veckas (vk 35) program:

Ulkoilu joka aamu klo 9.15 alkaen!

MA/MÅN 26.8. ”Oma kuva” -projekti alkaa / ”Egen bild” -projekt börjar

TI/TIS 27.8.     Ruotsinkielisiä eläinlauluja / Vi sjunger på svenska om djur

KE/ONS 28.8.   Retki Hietsuun leikkimään / Vi leker i Hietsu

TO/TOR 29.8.   Jatkamme ”Oma kuva” projektia / Vi fortsätter med ”Egen bild” projekt

PE/FRE 30.8.    Talon yhteistä ohjelmaa / Hela husets gemensamma program

________________________________________________________________________________________

MINIT

Minien viikko on mennyt ulkona leikkiessä ja musiikin tahdissa tanssien. Maanantaina olimme sisällä leikkimässä palloilla ja jumppatunnelilla. Minit olivat hyvin kiinnostuneita oman jumpparadan rakentamisesta sisälle ja tykkäsivät siitä. Tiistaina olimme Sienipuistossa leikkimässä, jonka jälkeen pidimme laulupiirin valaiden kanssa. Lauloimme lasten suosikkilauluja ja taputimme lauluntahdissa. Keskiviikkona lähdimme Töölön kirjastoon tutkimaan kirjoja ja katsomaan paloauto näyttelyä. Paloautot olivat hyvin suosittuja Minien kesken, eikä he millään olisivat halunneet lähteä takaisin Mecluun. Torstaina oli käden taidon vuoro, jolloin maalasimme uudet kukat lasiseinälle sekä hienot syyslehdet. Minit rakensivat myös itse jumpparadan sisälle ja olivat hyvin tyytyväisiä lopputulokseen. Perjantaina Minit leikkivät yhdessä valaiden kanssa sekä pidimme ruotsinkielisen laulupiirin ennen lounasta.

Mininas vecka har varit fylld med utelekar samt musik och dans. På måndag lekte vi inne med bollar och gjorde en gymnastikbana. Minina var mycket imponerade av banan och tyckte det var roligt med gymnastik på morgonen. På tisdagen lekte vi i Svampparken varefter hade vi en sångstund tillsammans med valarna. Vi sjöng barnens favoritlåtar och klappade i takt med sången. På onsdagen besökte vi Tölö bibliotek, där forskade vi i böckerna samt kollade på brandbilsutställningen. Minina var mycket imponerade av de olika brandbilarna och de ville inte alls tillbaka till Meclu. På torsdagen hade vi målande på schemat och då målade vi fina löv och blommor på vår glasvägg. Minina byggde även själv en gymnastikbana och var mycket stolta över slutresultatet. Fredagen spenderades tillsammans med valarna och hade svensk sångstund före lunchen.

 

Ensi viikolla (vk 35) ohjelmassa / Nästa veckas (vk 35) program:

Kuukauden teema: Tutustutaan uusiin lapsiin ja aikuisiin
Månadens tema: Vi bekantar oss med nya barn och vuxna

 

MA/MÅN 26.8. Leikkejä Sienipuistossa / Lek i Svampparken

TI/TIS 27.8.     Satuhetki pienryhmissä / Sagostund i smågrupper

KE/ONS 28.8.   Retki Hietsuun / Utfärd till Hietsu

TO/TOR 29.8.  Askartelua ja musiikkia / Pyssel och musik

PE/FRE 30.8.   Koko talon yhteinen ohjelma / Hela husets gemensamma program

_________________________________________________________________________________________

Muuta huomioitavaa!

 • Puhelinnumerot: MESTARIT & VISKARIT 046-922 5422 VALAAT 050-430 9860 MINIT 050-313 6060
 • Tulevat tapahtumat:
   
  • 11.9. Vanhempainilta klo 17.30 – 18.30
  • 2.10. Valokuvaus

Annan viktig information!

 • Telefonnummer: MESTARIT & VISKARIT 046–922 5422 VALAR 050-430 9860 MININ 050-313 6060
 • Viktiga datum:

 

 • 11.9. Föräldrakväll kl 17.30 – 18.30
 • 2.10. Fotografering

 

Terveisin,

Meclun tiimi