Ankkalammessa voi suorittaa harrastuksia hoitopäivän aikana!

Vanhempien käydessä töissä ja lapsen ollessa päiväkodissa, perheen yhteinen aika arjessa vähenee. Tästä syystä tahdomme Ankkalammessa tarjota perheille mahdollisuuden lapsen harrastukselle päiväkotiaikana. Näin voimme osaltamme lisätä perheen yhdessä oloaikaa arjessa, sen sijaan, että päiväkotipäivän jälkeen kiiruhdetaan vielä illalla harrastuksiin!

Lisämaksullisesta harrastustoiminnasta sovitaan aina päiväkotikohtaisesti. Kiinnostuneita täytyy olla yhden lapsiryhmän verran. TÄllä hetkellä Ankkalammessa on mahdolista osallistua mm Musiikkiopistojen ja Jamkids:in pitämiin muskareihin, käydä Gymillä tai Taitoliikuntakeskuksessa. Useat Ankkalmmen perheet ovat valinneet tämän lisäpalvelun helpottamaan arkea ja vapauttaamaan illat perheen yhteiseksi ajaksi : )

I Ankdammen kan man idka hobbyverksamhet under vårddagen!

Drumsö Musikinstitut (LMO) och Östra Helsingfors Musikinstitut (IHMO) kommer en gång/vecka till daghemmet för att ha musiklekis med de barn vars föräldrar valt denna tilläggstjänst för att undelätta vardagen och frigöra kvällarna till familjeliv. :)

Vi går också till GYMI (barnens egna gym) en gång/vecka med de som valt detta.