AnkkaBlogi

Esikoulua vai esiopetusta?

Syksyisin Mestari-Ankka ryhmässä aloittaa pieniä, usein epävarmojakin eskareita, jotka vuoden aikana kasvavat reippaiksi, osaaviksi koululaisiksi. Mitä tässä välissä tapahtuu? Esiopetus on kuusivuotiaille tarjottavaa opetusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja tai tervettä itsetuntoa. Perusopetuslain (26 a§) mukaan lasten on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen ennen oppivelvollisuuden alkamista. Tulevalla kaudella 2019-2020 eskarilaiset ovat syntyneet vuonna 2013.

Kun lapset tulevat eskariin sekä heillä että joskus myös vanhemmilla on odotus siitä, että nyt alkaa koulu! Esiopetus onkin koulumaisia kynä - paperi -tehtäviä Mestari-Ankka -tuokioissa, mutta suurimmaksi osaksi se on leikkiä, liikettä, retkiä, suunniteltua pedagogista toimintaa sisällä ja ulkona. Kuten yllä oleva määritelmäkin jo kertoo, eskarivuoden tavoitteena on valmistaa lasta kouluun, vahvistaa sosiaalisia taitoja ja tukea päiväkodista kouluun siirtyviä lapsia siihen, etteivät he tarvitse aikuisen tukea arjessa yhtä paljon kuin vielä päiväkoti-ikäisenä. Lukemaan ja laskemaan oppii jokainen jossain vaiheessa. Usein käykin niin, että esimerkiksi kielelliset tai matemaattiset taidot kehittyvät eskari -vuonna kuin varkain, muun toiminnan ohessa. Sosiaalisten taitojen herkkyyskausi ajoittuu lapsilla 4-7 vuoden välille ja hyvä niin, sillä kaveritaidot ja ryhmässä toimiminen on tärkeä oppia ennen kouluun menoa.

Ankkalammessa eskarilaiset eli Mestari -Ankat saavat vielä harjoitella kaikkia taitoja tutussa päiväkotiympäristössä oman pienryhmän kanssa. Kun koulu alkaa, luokkakavereita on jo reilusti toistakymmentä yhden opettajan valvonnassa. Ankkalammessa eskari -toiminnan erityisyytenä onkin pienet ryhmät, joissa jokaisen yksilöllisiin kehitystarpeisiin keskitytään. Ankkalammen esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä lähikoulujen kanssa.

Ankkalammen eskari -vuoteen mahtuu monenlaisten taitojen opettelua. Töölön Ankkalammen esiopettaja Nina kertoo hämmästyvänsä joka vuosi, miten eskarivuonna lapset kehittyvät erityisesti arjen taidoissa. Arjen taidot sisältävät omatoimisuutta, ajan hallitsemista ja odottamista ja itsenäisyyden harjoittelua. Ninan mukaan tässä iässä lapsia alkaa kiinnostaa peleissä ja leikeissä monimutkaisemmat säännöt. Sääntöleikeissä ja yhdessä tekemällä, myös toisten huomioonottaminen kehittyy. Sosiaaliset taidot ovat jo niin hyvällä mallilla, että ryhmässä toteutettavat leikit ja projektit onnistuvat upeasti. Mestarien retket ovat edelleenkin ikäryhmälle suunniteltuja, toimintaa tukevia tapahtumia. Eskarivuonna retkillä harjoitellaan lisäksi liikenteessä kulkemista, ympäristön havainnointia sekä itsestä huolehtimisen taitoja. Kevättä kohti mentäessä puolen päivän lepohetket muuttuvat välitunti -harjoitteluksi. Alun epävarmat, pienet päiväkotilapset ovat valmiita koulutielle.

Mestari-Ankka on Ankkalampi -päiväkotien esiopetustoiminta. Yksityisenä päiväkotina Ankkalampi hakee kullekin toimintavuodelle esiopetusoikeutta niihin päiväkoteihimme, joissa lapsiryhmän ikäjakauma näyttää siltä, että esiopetus ryhmä saadaan toteutetuksi. Esiopetus -ryhmä toteutuu, kun lapsia on hakenut Mestari -toimintaan vähintään 7 lasta. Toimintakaudelle 2019 – 2020 haetaan nyt (7.-23.1.). Ankkalammen Mestari-Ankka ryhmään haettaessa perhe täyttää paperisen hakemuksen ja palauttaa sen hakemaansa Ankkalampi -päiväkotiin. Kaikkien perheiden kannattaa hakea myös sähköisellä hakemuksella kunnalliseen esiopetukseen, sillä jos päiväkotiemme esiopetukseen ei tule hakijoita riittävästi, ei esiopetusryhmä muodostu ja perheellä on oltava toinen vaihtoehto.