Hoitomaksu/Dagvårdsavgift

Perheen päivähoitomaksu yksityisen hoidon tuen jälkeen kuukaudelta on:
Familjernas månatliga dagvårdsavgift:

HELSINKI (1.8.2020 alkaen)
Kokopäiväpaikka / Helgdagsplats:

yli 3 vuotta/ över 3 år: 491 € per lapsi / kk                   
alle 3 vuotta/ under 3 år: 614 € per lapsi / kk       

Päivähoitomaksu maksetaan 12 kuukaudelta. Mikäli perhe ei ole oikeutettu KELAn yksityisen hoidon tukeen, on hoitomaksu 1004,95 € (yli 3-vuotias) tai 1387,95 € (alle 3-vuotias) ilman tulosidonnaista hoitolisää.

Familjernas månatliga avgift uppbärs 12 gånger om året. Om familjen inte har rätt till privatvårdsstöd från FPA är avgiften följande: 1004,95 € (över 3 år) tai 1387,95 € (under 3 år) utan inkomstrelaterade vårdstöd.

Vuonna 2015 syntyneet lapset kaudella 2020-2021:
Helsingissä 5-vuotiaat ovat oikeutettuja toimintakaudella 2020-2021 neljän tunnin maksuttomaan hoitoon päivähoitopäivän aikana. Tämä tarkoittaa, että yksityiselle päivähoidontuottajalle maksetaan 160€ kuukausikorvaus v. 2015 syntyneistä lapsista esikouluajalta.

Päivähoitomaksu, kokopäivähoito 5-vuotiaat/5-åriga: 491€ - 160€ = 331€ per lapsi /kk

 

ESPOO - Laurinlahden Ankkalampi - Ankdammen i Larsvik (1.3.2020 alkaen)
Kokopäiväpaikka / Helgdagsplats:

yli 3 vuotta/ över 3 år: 359€ per lapsi / kk
alle 3 vuotta/ under 3 år: 414€ per lapsi / kk

Päivähoitomaksu maksetaan 12 kuukaudelta. Päivähoitomaksu maksetaan 12 kuukaudelta. Mikäli perhe ei ole oikeutettu KELAn yksityisen hoidon tukeen on hoitomaksu 972,95€ (yli3v) tai 1217,95€ (alle 3v) ilman tulosidonnaista hoitolisää.

Espoossa asuvat lapset ovat oikeutettuja sisaruslisään, joka on enintään 145 euroa kuukaudessa. Sisaruslisä maksetaan perheen varhaiskasvatuksessa olevasta toisesta lapsesta lukien yksityiseen varhaiskasvatuspaikkaan.

Familjernas månatliga avgift uppbärs 12 gånger om året. Om familjen inte har rätt till privatvårdsstöd från FPA är avgiften följande: 972,95€ (över 3 år) tai 1217,95€ (under 3 år) utan inkomstrelaterade vårdstöd.

Vuonna 2015 syntyneet lapset kaudella 2020-2021:
Espoossa 5-vuotiaat ovat oikeutettuja toimintakaudella 2020-2021 neljän tunnin maksuttomaan hoitoon päivähoitopäivän aikana. Tämä tarkoittaa, että yksityiselle päivähoidontuottajalle maksetaan enintään 115€ kuukausikorvaus v. 2015 syntyneistä lapsista.
Espoon kaupungin palveluntuottajale maksama korvaus hyvitetään perheen omavastuuosuudesta.

 

KAUNIAINEN - Kauniaisen Ankkalampi-Duckies (1.8.2020 alkaen)
Kokopäiväpaikka / Heldagsplats:

yli 3 vuotta: 385 € per lapsi / kk
alle 3 vuotta: 498 € per lapsi / kk

Päivähoitomaksu maksetaan 12 kuukaudelta. Mikäli perhe ei ole oikeutettu KELAn yksityisen hoidon tukeen on hoitomaksu 998,95€ (yli 3-vuotias) tai 1291,95€ (alle 3-vuotias) ilman tulosidonnaista hoitolisää. Kauniaisten omavastuuosuusmääräytyy kuntalisän mukaisesti.

Kauniaisissa asuvat lapset ovat oikeutettuja sisaruslisään, joka on enintään 145 euroa kuukaudessa. Sisaruslisä maksetaan perheen varhaiskasvatuksessa olevasta toisesta lapsesta lukien yksityiseen varhaiskasvatuspaikkaan.

 

Hakulomake / Anmälningsblankett