Hoitomaksu/Dagvårdsavgift

Perheen päivähoitomaksu yksityisen hoidon tuen jälkeen kuukaudelta on:
Familjernas månatliga dagvårdsavgift:

HELSINKI (1.8.2018 alkaen)
Kokopäiväpaikka / Helgdagsplats:

yli 3 vuotta/ över 3 år: 469€ per lapsi / kk                   
alle 3 vuotta/ under 3 år: 586€ per lapsi / kk        

Päivähoitomaksu maksetaan 12 kuukaudelta. Mikäli perhe ei ole oikeutettu KELAn yksityisen hoidon tukeen on hoitomaksu 981,25€ (yli3v) tai 1358,25€ (alle 3v) ilman tulosidonnaista hoitolisää.

Familjernas månatliga avgift uppbärs 12 gånger om året. Om familjen inte har rätt till privatvårdsstöd från FPA är avgiften följande: 961,25€ (över3år) tai 1348,25€ (under3år) utan inkomstrelaterade vårdstöd.
 

ESPOO - Laurinlahden Ankkalampi - Ankdammen i Larsvik (1.8.2018 alkaen)
Kokopäiväpaikka / Helgdagsplats:

yli 3 vuotta/ över 3 år: 349€ per lapsi / kk
alle 3 vuotta/ under 3 år: 404€ per lapsi / kk

Päivähoitomaksu maksetaan 12 kuukaudelta. Päivähoitomaksu maksetaan 12 kuukaudelta. Mikäli perhe ei ole oikeutettu KELAn yksityisen hoidon tukeen on hoitomaksu 949,25€ (yli3v) tai 1188,25€ (alle 3v) ilman tulosidonnaista hoitolisää.

Familjernas månatliga avgift uppbärs 12 gånger om året. Om familjen inte har rätt till privatvårdsstöd från FPA är avgiften följande: 949,25€ (över 3år) tai 1188,25€ (under3år) utan inkomstrelaterade vårdstöd.
 

KAUNIAINEN - Kauniaisen Ankkalampi-Duckies (1.8.2018 alkaen)
Kokopäiväpaikka / Heldagsplats:

yli 3 vuotta: 359€ per lapsi / kk
alle 3 vuotta: 465€ per lapsi / kk

Päivähoitomaksu maksetaan 12 kuukaudelta. Mikäli perhe ei ole oikeutettu KELAn yksityisen hoidon tukeen on hoitomaksu 971,25€ (yli3v) tai 1257,25€ (alle 3v) ilman tulosidonnaista hoitolisää. Kauniaisten omavastuuosuusmääräytyy kuntalisän mukaisesti.

Hakulomake / Anmälningsblankett