Toivomme, että perheenne viihtyy Päiväkoti Ankkalammessa!

Olemme pyrkineet kokoamaan näille sivuille kaiken sen tarpeellisen informaation, jonka avulla lapsenne hoitopäivästä tulisi paras mahdollinen!

Viereisistä linkeistä löytyy nopeasti kaivattu informaatio; opaskirjasta voi tarkistaa tärkeitä vinkkejä hoitosuhteen alkutaipaleella sekä ruokalistasta voi varmistamaa, ettei lapsen tarvitse syödä kaksi kertaa päivässä samaa ruokaa! Viikkokirje kertoo kuluneen viikon terveiset perjantaisin klo 14.00.

HUOM! osa linkeistä "remontissa".

Hoitomaksu/Dagvårdsavgift

Perheen päivähoitomaksu yksityisen päivähoitotuen jälkeen kuukaudelta on:
Familjernas månatliga dagvårdsavgift:

HELSINKI (1.8.2017 alkaen)
Kokopäiväpaikka / Helgdagsplats:

yli 3 vuotta/ över 3 år: 459€ per lapsi / kk                   
alle 3 vuotta/ under 3 år: 576€ per lapsi / kk    

(Asuu Sipoossa ja hoidossa Helsingissä)

yli 3 vuotta/ över 3 år: 333€ per lapsi / kk                   
alle 3 vuotta/ under 3 år: 586€ per lapsi / kk      

Päivähoitomaksu maksetaan 12 kuukaudelta. Mikäli perhe ei ole oikeutettu KELAn yksityisen hoidon tukeen on hoitomaksu 961,25€ (yli3v) tai 1348,25€ (alle 3v) ilman tulosidonnaista hoitolisää.

Familjernas månatliga avgift uppbärs 12 gånger om året. Om familjen inte har rätt till privatvårdsstöd från FPA är avgiften följande: 961,25€ (över3år) tai 1348,25€ (under3år) utan inkomstrelaterade vårdstöd.

ESPOO (1.8.2017 alkaen)
Kokopäiväpaikka / Helgdagsplats:

yli 3 vuotta/ över 3 år: 339€ per lapsi / kk
alle 3 vuotta/ under 3 år: 394€ per lapsi / kk

Päivähoitomaksu maksetaan 12 kuukaudelta. Päivähoitomaksu maksetaan 12 kuukaudelta. Mikäli perhe ei ole oikeutettu KELAn yksityisen hoidon tukeen on hoitomaksu 939,25€ (yli3v) tai 1178,25€ (alle 3v) ilman tulosidonnaista hoitolisää.

Familjernas månatliga avgift uppbärs 12 gånger om året. Om familjen inte har rätt till privatvårdsstöd från FPA är avgiften följande: 1178,25€ (över 3år) tai 939,25€ (under3år) utan inkomstrelaterade vårdstöd.
 

KAUNIAINEN (1.8.2017 alkaen)
Kokopäiväpaikka / Heldagsplats:

yli 3 vuotta: 349€ per lapsi / kk
alle 3 vuotta: 455€ per lapsi / kk

Päivähoitomaksu maksetaan 12 kuukaudelta. Mikäli perhe ei ole oikeutettu KELAn yksityisen hoidon tukeen on hoitomaksu 961,25€ (yli3v) tai 1247,25 (alle 3v) ilman tulosidonnaista hoitolisää. Kauniaisten omavastuuosuusmääräytyy kuntalisän mukaisesti.

Hakulomake / Anmälningsblankett