Töölön Ankkalampi

Töölön Ankkalampi – Duckies avasi ovensa elokuussa 2012. Iloiseen ja vauhdikkaaseen joukkoomme liittyi Mini-Ankat elokuussa 2013. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta neljässä ryhmässä. Päiväkotimme sijaitsee Helsingin keskustan tuntumassa, museoiden ja eduskuntatalon naapurissa. Meillä ei ole omaa pihaa, vaan ulkoilemme lähipuistoissa ja retkeilemme paljon. Oma kieli kullan kallis, mutta meidän lapset oppivat toimimaan kahdella kielellä. Töölön Ankkalammen kahdessa ryhmässä painotetaan opetuksessa englantia ja suomea. Muuten kaikki lapset kuulevat päivittäin mm. liikunnassa, musiikkituokioilla, ulkoillessa, muilta lapsilta ja aikuisilta kumpaakin kieltä. Lapsilla on taito oppia kaksi kieltä ilon ja kokemuksien kautta luovassa ympäristössä. Turvallisessa oppimisympäristössä lapsi uskaltaa kokeilla. 

Yksin, yhdessä ja tekemisen iloa

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja tarvitsee turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön. Huomioimme toiminnassamme jokaisen lapsen tarpeet ja harjoittelemme niitä yhdessä arjen eri tilanteissa. Opettelemme uusia asioita leikin, liikkumisen, oivaltamisen ja oppimisen ilon kautta. Osallisuus ja yhdessä toimiminen opettaa lapselle arjen taitoja. Ankkalammen aikuisten ja vanhempien kasvatuskumppanuus luo hyvät edellytykset lapsen tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle.

Löydät meidät osoitteesta Töölönkatu 2.

 

Ankkalampi Duckies Töölö

Ankkalampi Duckies Töölö was opened in August 2012. The happy and energetic Mini Duckies was opened in August 2013. We provide high-quality early childhood education and care in 4 groups. Our kindergarten is located in the heart of Helsinki city and our neighbours are e g the Parliament of Findland and several museums. A child’s mother tongue is precious, and our kids also learn how to use two languages in the kindergarten’s daily life. In the Water Stars and the Waterlilies, two of the four groups in Ankkalampi Duckies Töölö, bilingualism is emphasised in the curriculum. In addition, all the children listen to both languages inter alia in P.E. lessons, music lessons, and outdoor activities, spoken by other children and adults every day. Children have the ability and talent to learn two languages through joy and experience in a creative environment. A safe learning environment encourages a child to try out. The kids may use both languages, so that we can ensure the development of a child’s own mother tongue.

Alone, together and the joy of activities

Every child is unique and needs a safe learning and growing environment. In our activities, we pay attention to every child’s needs and practise them together in different situations of daily life. We teach new things through playing, movements, insight and joy of learning. Inclusion and doing together teach a child daily life skills. The partnership of early childhood education and care between Ankkalampi’s teachers and parents creates the prerequisites for a child’s balanced growth and development.