Mechelininkadun Ankkalampi - Ankdammen på Mechelingatan

Mechelininkadun Ankkalampi - Ankdammenissa toteutamme pedagogista toimintaa ikäryhmissä ja pienryhmissä lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Vapaan leikin sekä arjen toiminnan kautta opimme molemmat kotimaiset kielet saman katon alla. Toimiva päivärytmimme sekä rutiinit antavat raamit toimivaan arkeen sekä turvalliseen kasvuympäristöön. Ikätasoisissa pienryhmissä käsittelemme eri varhaiskasvatuksen osa-alueita kuten liikuntaa, musiikkia, kädentaitoja, tunnetaitoja sekä kielenkehitystä. Päiväpiirissä opettelemme lauluja, satuja sekä juttelemme arjen tapahtumista.

Päivittäisten ulkoilujen sekä kävelyjen avulla tutustumme lähiympäristöömme sekä tutkimme ympäröivää maailmaa. Kävelyretkillä rannassa voimme esimerkiksi nähdä veneitä, lintuja ja käydä vaikkapa heittelemässä kiviä mereen! Alueen useat leikkipuistot kutsuvat meitä leikkimään ja tutkimaan, eikä Seurasaarikaan ole liian pitkällä pientä metsäretkeä varten... Pidemmille retkille keskustan näyttelyihin ja museoihin sekä kirjastoon matkaamme kätevästi bussilla ja raitiovaunulla.

Pieni, kodikas ja turvallinen

Päiväkodissamme lapsi saa kasvaa arvokkaana yksilönä pienessä ryhmässä tuttujen aikuisten ja lapsien kanssa. Pienen talokoon, 30 lasta, kodinomaisen ympäristön sekä ammattitaitoisten aikuisten avulla voimme taata lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioinnin sekä kasvurauhan. Toimitilamme ovat raikkaat ja valoisat, modernilla ja kodikkaalla sisustuksella höystettynä.

Löydät meidät osoitteesta Mechelininkatu 34.

 

Ankdammen på Mechelingatan

I Ankdammen på Mechelingatan vill vi erbjuda barnen en trygg miljö med kvalificerad pedagogisk verksamhet och fri lek. Med hjälp av en fungerande dagsrytm och rutiner skapar vi en trygg miljö åt barnen där deras individuella behov möts och de har tid och utrymme att utvecklas till självständiga och kunnande barn. Vi vistas mycket tillsammans, men genomför aktiviteterna i smågrupper baserade t.ex.på ålder eller språk. I smågrupperna behandlar vi veckans olika temor som t.ex. rörelse och gymnastik, musik, fri lek, pyssel och språk. I våra dagliga samlingar lär vi oss sånger, sagor och diskuterar vardagens händelser.

Äventyr i närmiljön eller längre bort

Genom dagliga utevistelser och promenader lär vi oss om vår närmiljö som skapar trygghet åt barnen. På en promenad längs stranden får vi se båtar, fåglar och kanske kasta några stenar i sjön. Flera trevliga lekparker välkomnar oss att leka samt utforska miljön runt oss. Med bussar och spårvagnar kan vi ta oss på lite längre utflykter såsom till centrum, biblioteket eller på äventyr till skogen.

Litet, tryggt och hemtrevligt


I Ankdammen på Mechelingatan får barnen växa upp i en liten grupp med trygga vuxna och kompisar. Vår lilla storlek med max 30 barn, hemtrevlig miljö och ett tillräckligt antal småbarnspedagoger, ger oss möjlighet att se varje barns behov och hjälpa barnen att bli självständiga. Lokalerna är fräscha och ljust inredda i modern, personlig och hemtrevlig stil.