Punavuoren Mini-Ankat muodostavat yhtenäisen perheen, jossa toimii kaksi ryhmää. Päiväkodissamme kaikki lapset kuulevat päivittäin sekä suomen - että ruotsin kieltä. Viikoittaiseen arkeemme kuuluu lauluja ja loruja vuodenajasta, kauden teemasta ja lasten toiveista riippuen. Viihtyisä ja kodikas päiväkotimme sijaitsee Punavuoressa merenrannan ja vehreiden puistojen läheisyydessä. Toiminnassamme keskitymme turvallisuuden luomiseen, rauhalliseen arkeen sekä leikkiin. Jokainen lapsi tulee huomioiduksi omana yksilönään. Varhaiskasvatuksemme toteutuu lapsille ominaisista toimintatavoista: leikkiminen, liikkuminen, taiteileminen sekä tutkiminen.

Monipuolisen ja virikkeellisen varhaiskasvatuksen lisäksi sosiaalisten taitojen - sekä tunteiden tunnistamisen harjoitteleminen kuuluvat jokapäiväiseen arkeemme. Tärkeiden kaveritaitojen harjoitteleminen painottuu perusarjessa tapahtuvaan toimintaan; yhteisleikkien harjoitteluun, hyviin käytöstapoihin, toisten huomioimiseen ja aikuisen antamaan malliin. Vahvistamme lasten itseluottamusta ikä- ja kehitystasoa huomioiden kehujen ja kannustusten avulla arjen askareissa.

Arvostamme Mini-Ankoissa avointa ja luottamuksellista kasvatuskumppanuutta. Hyvä kommunikaatio niin lasten, kuin aikuistenkin välillä luo keskustelevan, iloisen ja kehittävän ilmapiirin varhaiskasvatuksellisiin arjen tilanteisiin.

Mini-Ankorna i Rödbergen bildar en enhetlig familj, med två olika grupper. I vårt daghem hör alla barn varje dag både finska och svenska. Beroende på årstiden, terminens tema och barnens önskemål, fyller vi vår vardag med sånger och ramsor. Vårt hemtrevliga daghem ligger vid havsstranden i Rödbergen, nära flera gröna parker. I vår verksamhet sätter vi tyngdpunkten på att skapa en känsla av en trygg och lugn vardag. Leken har också en väsentlig roll i verksamheten. Varje barn blir uppmärksammat och bemött som sig själv. Vår småbarnspedagogik grundar sig på lek, rörelse, skapande och forskning, vilka är naturliga ageringssätt för barn.

Utöver en mångsidig och stimulerande småbarnspedagogik, är våra vardagar fyllda med träning av både sociala och emotionella färdigheter. Tyngdpunkten för inlärningen av de sociala färdigheterna ligger i den dagliga verksamheten; vi leker tillsammans, övar oss ett gott uppförande och skick, uppmärksammar varandra samt fungerar den vuxna som modell. Med barnets utvecklingsnivå och ålder som utgångspunkt, förstärker vi barnets självförtroende, genom beröm och uppmuntringar.

Här i Mini-Ankorna uppskattar vi en öppen och konfidentiell fostringsgemenskap. En fungerande kommunikation mellan både de vuxna och barnen, skapar en glad och utvecklande atmosfär där den pedagogiska verksamheten kan genomföras.

Löydät meidät osoitteesta Pursimiehenkatu 14.