Martinmäen Ankkalampi
- en god vardag för barnen!

 

Martinmäen Ankkalammessa toiminnallinen kaksikielisyys toteutuu kuin missä tahansa kaksikielisessä perheessä: osa henkilökunnasta puhuu lapsille suomea ja osa ruotsia. Under samma tak fungerar två tvåspråkiga grupper där barnen och personalen talar både finska och svenska. Barnet blir alltid förstått på sitt eget modersmål men den pedagogiska handledningen sker på båda språken.

Päiväkotimme vastaremontoiduissa tiloissa on huomioitu lasten ja työntekijöiden hyvinvointi ja viihtyvyys. Tahdomme Ankkalammessa tarjota lapselle turvallisen ja luovan oppimisympäristön, jossa opettelemme uusia asioita mm. leikin, liikkumisen, oivaltamisen ja oppimisen ilon kautta. Suunnittelemme ja toteutamme toimintaa lapsen iän (1-6v) ja kehityksen mukaan ja siksi toimimme lasten kanssa erilaisissa pienryhmissä.

I daghemmet Ankdammen vill vi erbjuda barnen i åldern 1 till 6 år en trygg miljö med handledd pedagogisk verksamhet och fri lek. Vi uppmärksammar varje barns behov och uppmuntrar barnen till att bli självständiga individer. Martinmäen Ankkalampi – Ankdammen är ett tvåspråkigt privat daghem som strävar efter en god och trygg vardag för såväl barn som vuxna!

Välkommen till Ankdammen
- kaupungin parasta varhaiskasvatusta & päivähoitoa

Martinmäen Ankkalammen omille INFO-sivuille pääset tästä!

 

Haastattelussa talon vastaava lastentarhanopettaja Emelie:

Miksi valitsit juuri Ankkalammen?

Valitsin Ankkalammen työpaikaksi koska toivon Ankkalammen tarjoavan ammattitaitoiset ja motivoituneet työkaverit sekä toimintaan hyvin suunnitellut toimitilat. Yksikön pieni koko sekä ryhmien pienet koot olivat myös yksi syistä miksi valitsin Ankkalammen, pienemmässä ryhmässä on mahdollista toteuttaa laadukasta toimintaa sekä huomioida kaikki lapset. Valitsin myös Ankkalammen koska päiväkoti on kaksikielinen ja se on minulle sydämen asia :)

Jag valde Ankdammen som arbetsplats för att jag hoppas på att Ankdammen erbjuder professionella och motiverade kollegor samt till verksamheten väl planerade utrymmen. Den lilla enheten samt de små gruppstorlekarna var också en orsak till att jag valde Ankdammen, i en mindre grupp är det möjligt att utföra verksamhet av hög kvalitet samt uppmärksamma alla barn. Jag valde också Ankdammen för att daghemmet är tvåspråkigt och tvåspråkighet är något som är nära mitt hjärta :)

Miten varmistat, että päiväkotisi on kaupungin paras?

Ankkalammesta tehdään kaupungin paras päiväkoti ammattitaitoisen ja työhön sitoutuneen henkilökunnan avulla. Uudessa yksikössä henkilökunta pääsee suunnitteleman toiminnan lapsille, perheille ja itselle mieluisaksi jonka kautta voidaan luoda inspiroiva ja positiivinen ympäristö kaikille. Myös tilat ja sijainti tarjoavat mahtavat oppimisympäristöt missä lapset voivat yhdessä henkilökunnan kanssa saada uusia elämyksiä ja oppia uutta sekä sisällä että ulkona luonnossa. Tämän lisäksi Ankkalampi tarjoaa kaksikielisen ympäristön jossa pedagoginen opetus tapahtuu lapsen äidinkielellä, samalla kun päiväkodissa opetellaan ja saadaan ymmärrys toiminnalliseen kaksikielisyyteen.  

Ankdammen kommer att bli stadens bästa daghem med hjälp av professionell och engagerad personal. I en ny enhet har personalen möjlighet att planera en verksamhet som är tilltalande för barnen, familjerna och personalen, genom detta kan vi bygga en inspirerande och positiv omgivning för alla. Utrymmena och läget erbjuder möjligheter till fantastiska lärmiljöer var barnen tillsammans med personalen kan få nya upplevelser och lära sig nytt både inne och ute i naturen. Dessutom erbjuder Ankdammen en tvåspråkig miljö där den pedagogiska handledningen sker på barnets modersmål men barnet kommer även på ett naturligt sätt i kontakt med det andra inhemska språket.