Lauttasaaren Ankkalampi – vanhassa villassa keskellä puistoa

Vuonna 1910 valmistuneessa ja 100 vuotta sen jälkeen täysin peruskorjatussa vanhassa talossamme ikäryhmätasoinen varhaiskasvatus, pienet hoitoryhmät sekä ammattitaitoinen henkilökuntamme takaa lapsen laadukkaan arjen! Talomme painotuspisteet ovat ympäristö- ja luontokasvatusteemoissa, arjen liikkumista unohtamatta.

Vuodenajat ja luonnonkiertokulku on käsin kosketeltavissa

Sijaintimme ihanan ja vihreän puiston keskellä tarjoaa mahdollisuudet todella ainutkertaiseen ympäristö- ja luontokasvatuksineen keskellä Helsinkiä. Toiminnassamme otamme huomioon vuodenajan muutokset ja luonnonkiertokulun. Tarkkailemme ja tutustumme ympäristöön omalla luonnonmukaisella pihallamme sekä kasvimaalla. Käymme retkillä lähimetsikössä ja vähän kauempana merenrannoilla sekä tutustumme Lauttasaareen.

Liikkuminen on jokapäiväistä

Liikkuminen on lapselle ominainen tapa toimia. Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksissa kuvataan, kuinka lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tuetaan liikunnan ja leikin avulla. Meillä Lauttasaaren Ankkalammessa on liikuntaan houkutteleva ympäristö. Toteutamme motoristen perustaitojen harjoittelua monipuolisesti eri ympäristöissä. Koska ulkoilu on ratkaiseva tekijä lasten liikkumisen lisäämisessä, ulkoilemme säällä kuin säällä! Pienillä virikkeillä pihalle saadaan merkittävästi lisää vipinää. Esimerkiksi aikuisen käynnistämä jalkapallopeli, sääntöleikit ja liikuntavälineiden tarjoaminen ovat erinomaisia tapoja saada lapset liikkeelle.

Lapsen laadukkaan arjen salaisuus: toiminnansuunnittelu, pienryhmätoiminta ja yhteistyövanhempien kanssa

Suunnittelulla toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään päiväkodin toimintaa. Suunnittelu lähtee aina lapsesta ja lapsiryhmästä. Suunnittelemme toimintaamme yhteisissä palavereissa, työryhmissä ja tiimipalavereissa. Niissä sovitaan toimintakauden tavoitteet, painopistealueet ja yhteiset toimintasäännöt. Myös vanhemmat osallistuvat toiminnan suunnitteluun antamalla ideoita päivittäisissä tilanteissa kuin myös varhaiskasvatuskeskusteluissa ja vanhempainillassa.

Pienryhmätoiminta on yksi varhaiskasvatuksen keskeisimmistä toimintamuodoista. Pienryhmiä käyttämällä pyrimme tukemaan lapsen yksilöllisiä oppimisvalmiuksia. Vaikka toimimme pienryhmissä kohtaamme lapset yksilönä, ei vain ryhmän jäsenenä. Pienryhmä toiminta on suunniteltu jokaiselle ryhmälle kehitystason mukaisesti ja takaa näin, että lapsi saa toiminnassa hänelle sopivia haasteita ja onnistumisen kokemuksia. Aikuinen havainnoi lasten oppimista ja taitoja arjen työssä, erilaisten kehitystasokartoitusten perusteella sekä vasu-keskusteluissa yhdessä vanhempien kanssa!