Katajaharjun Ankkalampi – Ankdammen på Enåsen

Helsingin Lauttasaaressa, Katajaharjun pohjoisrannalla sijaitseva Katajaharjun Ankkalampi (entinen Bamse Ankas Språkbad) on pieni toiminnallisen kaksikielisyyden lähipäiväkoti. 

Kodinomainen päiväkotimme sijaitsee pienkerrostalossa, rauhallisessa puistomaisessa ympäristössä meren rannalla. Oman virikkeellisen pihan lisäksi läheinen metsä ja ranta-alueet tarjoavat lapsille luontoelämyksiä. Toisinaan retkeilemme aina keskustaan asti ruotsinkielisen kulttuuritarjonnan antimista nauttimaan. Päiväkodin pieni koko mahdollistaa joustavan arjen sekä tukee lapsen yksilöllistä huomioimista arjen askareissa.

Tahdomme Ankkalammessa tarjota lapselle turvallisen ja luovan oppimisympäristön, jossa opettelemme uusia asioita leikin, liikkumisen, oivaltamisen ja oppimisen ilon kautta. Suunnittelemme ja toteutamme toimintaa lapsen iän (1-6v) ja kehityksen mukaan ja siksi toimimme lasten kanssa erilaisissa pienryhmissä.

På daghemmet Ankdammen på Enåsen vill vi erbjuda barnen i åldern 1 till 6 år en trygg miljö med handledd pedagogisk verksamhet och fri lek. Under samma tak fungerar två tvåspråkiga grupper där barnen och personalen talar både finska och svenska. Barnet blir alltid förstått på sitt eget modersmål men den pedagogiska handledningen sker på båda språken. Ni hittar vårt tvåspråkiga daghem i det vackra området Enåsen på Drumsö.

Vår strävan är att varje barn ska kunna uppleva en trygg och kreativ vardag i en lugn och stressfri miljö. För att på bästa sätt kunna uppnå detta arbetar vi i två små barngrupper: Mini-Ankorna med 1-3 åringarna och med smågruppsarbete för 3-6 åringarna. Detta arbetssätt ger oss möjlighet att fokusera på varje barns enskilda behov och tid för varje barn att lära sig och utvecklas i sin egen takt.

Ni får gärna ta kontakt med oss ifall ni har frågor, eller för att komma överens om ett besök!

#lapsenlaadukasarki
#litettrygtochhemtrevligt

 

Löydät meidät osoitteesta Katajaharjuntie 22H.