Toiminnallinen kaksikielisyys - helppo tapa lapsen oppia kieltä!

Päiväkoti Ankkalammessa tahdotaan tarjota lapsille turvallinen kasvu- ja toimintaympäristö, jossa pedagoginen opetus tapahtuu lapsen äidinkielellä, samalla kun päiväkodissa opetellaan ja saadaan ymmärrys toiminnalliseen kaksikielisyyteen.

Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa

Tavoitteena on ohjeistuksen, toiminnan (leikin, laulujen etc) avulla oppia toisen kotimaisen ja englannin kielen arkikäyttöä. Myös vieraankielen kulttuurin tuntemuksen parantaminen ja kieliryhmien lähentyminen ovat tavoitteita.

CLIL (Content and Language Intergrated learning) - siis mitä?

Toiminnallinen kaksikielisyys on vieraan kielen omaksumismalli, jossa kieli omaksutaan käyttämällä sitä luonnollisissa yhteyksissä ja mielekkäissä tilanteissa. Toiminnallinen kaksikielisyys ei tarkoita täydellistä kaksikielisyyttä, vaan kieli omaksutaan käytännön kokemusten kautta. Omaksuttava kieli ei ole kielenopetuksen kohde, vaan sitä käytetään opetuksen välineenä.

Opettajat

Toiminnallisen kaksikielisyyden menetelmässä opettajat ja hoitajat käyttävät yhtä kieltä, jota puhuvat lasten kanssa. Olennaista kielen käytössä on säännöllisyys ja monipuolisuus, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa koko päiväkodin kanssa. Lapset voivat käyttää sekä suomen että ruotsin ja englannin kieltä. Opetuksen tärkeimpiä periaatteita on opetuksen ”yksikielisyys”. Opettaja puhuu lapsille aina vain yhtä kieltä.

Kotona

Lapsen vanhemmilta ei edellytetä opeteltavan kielen taitoa. Vanhempien tehtävä on edistää lapsen äidinkielen kehitystä. Se ei ole vaikeampaa kuin normaali keskustelu, lapsen kuunteleminen ja kirjojen lukeminen. Tärkeintä on olla kiinnostunut siitä, mitä lapsi on kulloinkin oppimassa!

Kielet ovat rikkaus

Tutkimustulokset osoittavat mm., että...

  • Toiminalliseen kaksikielisyyteen osallistuneiden äidinkieli kehittyy yhtä hyvin kuin yksikielisten lasten
  • Toiminallinen kaksikielisyys edistää lasten älyllistä ja luovaa kehitystä
  • Lapset viihtyvät hyvin “kaksikielisessä” ympäristössä
  • Toiminnallinen kaksikielisyys kasvattaa lapsia monikielisyyteen
  • Toiminnalliseen kaksikielisyyteen osallistuneet lapset kykenevät käyttämään ruotsia/englantia/italiaa vaivattomasti kaikissa arkipäivän askareissaan
  • Toiminnallinen kaksikieisyys ei vahingoita lapsen äidinkielen kehitystä