Mestari-Ankat  - koulupolulle mestariopein : )

Ankkalammen päiväkodeissa järjestetään myös 6-vuotiaille suunnattua ja suunniteltua ikäryhmätasoista toimintaa. Mestari-Ankkojen toiminta pohjautuu Helsingin kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelman keskeisiin tavoitteisiin ja sisältöihin ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin.  Mestari-Ankoista vastaa lastentarhanopettaja.

Vuosittain laaditaan erikseen Mestari-Ankka -toimintasuunnitelma, suunnitelman laativat Ankkalampi-Ankdammenin eri yksiköiden Mestari-Ankka toiminnasta vastaavat lastentarhanopettajat yhdessä.  Lisäksi jokaiselle lapselle tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa henkilökohtainen suunnitelma (LEOPS), jossa lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet. Suunnitelmassa pohditaan lapsen konkreettia henkilökohtaisia tavoitteita Mestari-Ankka vuodelle.  Vaikka Mestari-Ankat toimivatkin suurimmaksi osaksi omana pienryhmänään osallistuvat he silti koko päiväkodin yhteiseen toimintaan: sen juhliin, retkiin ja tapahtumiin. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta!

Vuosi ennen kouluun lähtöä on tärkeä lapsellesi. Mestari-Ankoissa luomme turvallisen ja luottavaisen pohjan koulutielle. Meillä lapset huomioidaan yksilöllisesti pienessä ryhmässä, opettelemme sosiaalisia taitoja sekä tuemme lapsen kehittyvää itsetuntoa. Mestari-Ankka vuoden jälkeen  kouluun lähtee itseensä ja omiin taitoihinsa luottava lapsi, joka on hieno juuri sellaisena kuin on!