Henkilökunta – AnkkaPeople

Ankkalampi-Ankdammen päiväkodeissa työskentelee tällä hetkellä lähemmäs sata varhaiskasvattajaa. Päiväkotiemme monialaiset tiimit muodostuvat lastentarhanopettajista, lastenhoitajista sekä päiväkotiapulaisista. Päiväkotiemme vastaavat lastentarhanopettajat ovat pedagogiikan suunnannäyttäjiä sekä tiimiemme lähiesimiehiä. Lastentarhanopettajina työskentelee sekä varhaiskasvatuksen opettajia että sosionomeja. Ankkalampi -päiväkodit ovat kaksikielisiä. Osassa talojamme puhutaan suomen lisäksi ruotsia ja osassa englantia. Päiväkotiemme varhaiskasvatustyötä tukee 5 henkilön tukitiimi yhdessä toimitusjohtajamme Heidin kanssa. 

Henkilökuntamme on motivoitunutta ja ammattitaitoista. Työhyvinvointikyselyn mukaan henkilökuntamme voi hyvin ja ovat tyytyväisiä työhönsä ja työympäristöönsä! Erityistä kiitosta saivat hyvä tiimityö, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön sekä vastaavat lastentarhanopettajamme, joiden lähiesimiestaitoja kiiteltiin.

 

 

Ankkalammen henkilöstön yhteinen identiteetti on minä+sinä= me, joka toimii ehtona yhteisten tavoitteiden eteen ponnistelussa. Yhdessä olemme enemmän. Jaettu päämäärä – kaupungin parasta varhaiskasvatusta, luottamuksen ilmapiiri, toimintaa ohjaavat arvot sekä jokaisen työntekijän mahdollisuus toteuttaa suunniteltua toimintaa on tiimiemme vahvuus. 

Tervetuloa meille töihin!