Verksamhetsidé

Den röda tråden i vår verksamhet är att ta hänsyn till och stöda det enskilda barnets personliga utveckling!

I praktiken innebär detta att vi i vår verksamhet prioriterar den fria leken och strävar efter en lugn, trygg och hemlik och säker miljö. Verksamhetens pedagogiska målsättning är att genom en god fostran uppnå balanserade barn med egen initiativförmåga. Genom behagliga upplevelser bygger vi upp en sund men stark självkänsla hos det enskilda barnet. Behagliga och minnesrika upplevelser uppnår vi genom ett mångsidigt veckoprogram i daghemmen.

Vi på Daghemmet Ankdammen strävar alltid till att alla föräldrar skall känna sig trygga och nöjda med att de valt oss!

Att börja på dagis i en helt ny omgivning och att bli en medlem av en barngrupp innebär en stor förändring för barnet. 

 

Päiväkoti Ankkalampi – Daghemmet Ankdammen vill ge barnet en trygg och säker omgivning att växa upp i!

Daghemmet Ankdammen erbjuder:

  • En trygg, lugn och hemlik miljö
  • Små barngrupper och en kompetent och motiverad personal
  • En tvåspråkig miljö

Vi ses i Ankdammen!