Ankdammen på Skatudden

Vårt lilla och hemtrevliga daghem är beläget bredvid spårvagn nr 4:ns hållplats. Daghemmets mångsidiga utrymmen går enkelt att ändra efter verksamhetsbehoven.

Barnens finmotoriska färdigheter och glädjen att lära sig
Barn är nyfikna och utforskar gärna omgivningen. Naturen erbjuder mycket material och dessutom använder vi mycket återvinningsmaterial när vi pysslar. Vi har ledda verksamhetsstunder, men också tid och rum för barnens spontana utforskande och kreativa uttryck.

Från miniankkorna till mästarankkorna
Vårt daghems rikedom är ett tätt samarbete mellan grupperna. Vi gör mycket utflykter och leker mycket tillsammans. De stora barnen lär sig att hjälpa till samt att ta de mindre barnen i beaktande.

Funktionell tvåspråkighet- en del av vår vardag
Barnen hör det svenska språket i vardagens alla situationer. De bekantar sig med svenskspråkiga sagor, sånger, ramsor och traditioner.

Spårvagn nr 4 erbjuder roliga äventyr i vår hemstad
Förutom vistelse på den egna gården besöker vi även Skatuddens lekparker under förmiddagen. Ibland tar vi oss med färjan ända till Sveaborg, men spårvagnen som går utanför dörren är mer praktisk och behändig att åka med. Med den åker vi runt i staden och bekantar oss med Helsingfors.