Ankdammen på Drumsö

I det natursköna området vid vattentornet ligger vår 100 år gammal villa där vårt professionella team garanterar en bra och trygg vardag för barnet! Vi har små barngrupper med åldersindelad småbarnsfostran. Verksamhetens tyngdpunkt ligger på miljö-och naturuppfostran, för att inte glömma vardagsmotionen.

Naturen och årstiderna är ständigt närvarande

Vårt underbara läge i mitten av en obebodd natur ger möjlighet till en unik miljö- och naturfostran. I vår verksamhet tar vi i beaktande årstidernas förändring och naturens livscykel. Vi observerar naturen på vår naturenliga gård, i trädgårdslandet, i närskogen eller lite längre bort vid havsstranden. 

Vardagsmotion hör till vår vardag

Att röra på sig är ett naturligt sätt för ett barn att fungera. I rekommendationerna gällande småbarnsfostran beskrivs hur man genom motion och lek stöder barnets uppväxt, utveckling, lärande och välmående. I Ankdammen på Drumsö lockar omgivningen till detta på ett naturligt sätt. Vi övar på motoriska grundkunskaper mångsidigt i olika omgivningar. För att få barn att röra på sig mera är ett friluftsliv en avgörande faktor, därför är vi ute oavsett väder! Med små medel kan man få barnen att röra på sig, t.ex. genom bollspel, lekar och genom att erbjuda olika motionsmedel. 

Receptet för en bra vardag är: en utarbetad verksamhetsplan, små grupper och ett bra samarbete med föräldrarna

Vi förverkligar, utvärderar och utvecklar daghemmets verksamhet genom kontinuerlig planering. Planeringen börjar alltid från barnet och barngruppen. Vi planerar vår verksamhet på gemensamma möten, i olika arbetsgrupper och på avdelningarnas egna möten. Under dessa bestäms verksamhetsperiodens målsättningar, tyngdpunkter och gemensamma regler. 

Åldersindelad småbarnsfostran är en av småbarnsfostrans viktigaste verksamhetsformer. Genom smågruppsverksamhet strävar vi efter att stöda barnets individuella inlärningsfärdighet. Även om vi arbetar i små grupper möter vi barnet som enskilda individer och inte bara som en del av gruppen. Smågruppsverksamheten är planerad åt varje grupp i enlighet med utvecklingsnivån och garanterar på så sätt att ett barn får lämpliga utmaningar och känslor av att lyckas. En vuxen observerar barnets inlärning och färdigheter i det vardagliga arbetet, och genom denna kartläggning och föräldrasamtal stöder barnets utveckling!