Ankdammen på Mechelingatan

Dörrarna till vårt hemtrevliga daghem på Mechelingatan 34 öppnades i april 2015.

Hemtrevlig miljö och pedagogisk verksamhet i trygga smågrupper
På Ankdammen i Tölö vill vi erbjuda barnen en trygg miljö med kvalificerad pedagogisk verksamhet och fri lek. Med hjälp av en fungerande dagsrytm och rutiner skapar vi en trygg miljö åt barnen där deras individuella behov möts och de har tid och utrymme att utvecklas till självständiga och kunnande barn. Vi vistas mycket tillsammans, men genomför aktiviteterna i smågrupper baserade t.ex.på ålder eller språk. I smågrupperna behandlar vi veckans olika temor som t.ex. rörelse och gymnastik, musik, fri lek, pyssel och språk. I våra dagliga samlingar lär vi oss sånger, sagor och diskuterar vardagens händelser.

Äventyr i närmiljön eller längre bort
Genom dagliga utevistelser och promenader lär vi oss om vår närmiljö som skapar trygghet åt barnen. På en promenad längs stranden får vi se båtar, fåglar och kanske kasta några stenar i sjön. Flera trevliga lekparker välkomnar oss att leka samt utforska miljön runt oss. Med bussar och spårvagnar kan vi ta oss på lite längre utflykter såsom till centrum, biblioteket eller på äventyr till skogen.

Litet, tryggt och hemtrevligt
På Ankdammen i Tölö får barnen växa upp i en liten grupp med trygga vuxna och kompisar. Vår lilla storlek med max 28 barn, hemtrevlig miljö och ett tillräckligt antal småbarnspedagoger, ger oss möjlighet att se varje barns behov och hjälpa barnen att bli självständiga. Lokalerna är fräscha och ljust inredda i modern, personlig och hemtrevlig stil.