Ankdammen i Rödbergen

Daghemmet Ankdammen i Rödbergen startade sin verksamhet i gamla bankutrymmen i augusti 2012. Lokalerna är fräscha och ljusa inredda i modern och personlig stil.

På Ankdammen-Ankkalampi vill vi erbjuda barnen i åldern 3 till 5 år en trygg miljö med kvalificerad pedagogisk verksamhet och fri lek. Vi ser till varje barns behov och hjälper barnen att bli självständiga. Barnen har många fysiska aktiviteter både inne och ute på vårt dagis då vi anser att det är viktigt för barnen att få utveckla motoriken. Vi arbetar mycket i åldersindelade grupper och varje termin har ett nytt tema.

På Ankdammen - Ankkalampi erbjuder vi tvåspråkig dagvård. Barnen är indelade i en svenskspråkig och en finskspråkig avdelning, som båda har sin egen verksamhet och gemensamma aktiviteter. Vi har gemensam sångsamling varje vecka där barnen lär sig finska och svenska sånger. Då vi arbetar i en tvåspråkig miljö krävs det att en del av personalen pratar svenska med barnen och en del enbart finska.

Ankdammen - Ankkalampi i Rödbergen ligger centralt och i närheten finns många lekparker. Det centrala läget gör att t.ex. teatrar och bibliotek finns på gångavstånd. På hösten besöker vi strömmingsmarknaden och på julen åker vi med spårvagn och tittar på julfönstren.