Martinmäen Ankkalampi
- en god vardag för barnen!


I daghemmet Ankdammen vill vi erbjuda barnen i åldern 1 till 6 år en trygg miljö med handledd pedagogisk verksamhet och fri lek. Vi uppmärksammar varje barns behov och uppmuntrar barnen till att bli självständiga individer. Martinmäen Ankkalampi – Ankdammen är ett tvåspråkigt privat daghem som strävar efter en god och trygg vardag för såväl barn som vuxna!

Under samma tak fungerar två tvåspråkiga grupper där barnen och personalen talar både finska och svenska. Barnet blir alltid förstått på sitt eget modersmål men den pedagogiska handledningen sker på båda språken.

**********************

Martinmäen Ankkalammessa toiminnallinen kaksikielisyys toteutuu kuin missä tahansa kaksikielisessä perheessä: osa henkilökunnasta puhuu lapsille suomea ja osa ruotsia. 

Päiväkotimme vastaremontoiduissa tiloissa on huomioitu lasten ja työntekijöiden hyvinvointi ja viihtyvyys. Tahdomme Ankkalammessa tarjota lapselle turvallisen ja luovan oppimisympäristön, jossa opettelemme uusia asioita mm. leikin, liikkumisen, oivaltamisen ja oppimisen ilon kautta. Suunnittelemme ja toteutamme toimintaa lapsen iän (1-6v) ja kehityksen mukaan ja siksi toimimme lasten kanssa erilaisissa pienryhmissä.

Tervetuloa Martinmäen Ankkalampeen
- kaupungin parasta varhaiskasvatusta & päivähoitoa