Martinmäen Ankkalampi
- en god vardag för barnen!


I daghemmet Ankdammen vill vi erbjuda barnen i åldern 1 till 6 år en trygg miljö med handledd pedagogisk verksamhet och fri lek. Vi uppmärksammar varje barns behov och uppmuntrar barnen till att bli självständiga individer. Martinmäen Ankkalampi – Ankdammen är ett tvåspråkigt privat daghem som strävar efter en god och trygg vardag för såväl barn som vuxna!

Under samma tak fungerar parallellt en finskspråkig och en svenskspråkig barngrupp. Den pedagogiska handledningen sker på barnets modersmål, men barnet kommer även på ett naturligt sätt i kontakt med det andra inhemska språket.

**********************

Martinmäen Ankkalammessa toiminnallinen kaksikielisyys toteutuu kuin missä tahansa kaksikielisessä perheessä: osa henkilökunnasta puhuu lapsille suomea ja osa ruotsia. 

Päiväkotimme vastaremontoiduissa tiloissa on huomioitu lasten ja työntekijöiden hyvinvointi ja viihtyvyys. Tahdomme Ankkalammessa tarjota lapselle turvallisen ja luovan oppimisympäristön, jossa opettelemme uusia asioita mm. leikin, liikkumisen, oivaltamisen ja oppimisen ilon kautta. Suunnittelemme ja toteutamme toimintaa lapsen iän (1-6v) ja kehityksen mukaan ja siksi toimimme lasten kanssa erilaisissa pienryhmissä.

Tervetuloa Martinmäen Ankkalampeen
- kaupungin parasta varhaiskasvatusta & päivähoitoa