Ankdammen i Larsvik

Ankdammen i Larsvik erbjuder barnen en trygg miljö med kvalificerad pedagogisk verksamhet och fri lek. Vi ser barnens individuella behov och hjälper barnen att bli självständiga.
 
Vi vistas mycket tillsammans men genomför aktiviteterna i smågrupper, som baserar sig på den individuella utvecklingen. Vi erbjuder tvåspråkig dagvård och har t.ex. en eftermiddagssamling varje dag där barnen lär sig finska och svenska sånger.
 
Vi fungerar i en tvåspråkig miljö där endel av personalen pratar svenska med barnen och endel finska!