Daghemmet Ankdammen - en god vardag för barnen!

Stadens bästa dahem - Päiväkoti Ankkalampi-Daghemmet Ankdammen - har verksamhet på Drumsö, på Skatudden, i Rödbergen, i Tölö, Larsvik och i Arabiastranden. I Åbo har vi en enhet i Martinsbacken. I dessa enheter har vi parallellt en svenskspråkig och finskspråkig grupp.

I alla våra enheter är vår målsättning att alla barn skall känna sig trygga och må bra. Med åldersindelade grupper vill vi stöda barnets individuella utveckling och stärka självkänslan. I Ankdammen är barnen indelade i allt från mini-ankor till mästar-ankor. Mini-Ankdammen är en grupp avsedd för de allra yngsta barnen och förskolebarnen kallas hos oss för Mästar-ankorna.

Som följd av allt detta erbjuder vi stadens bästa dagvård.

 

Daghemmet Ankdammens primära målsättning är att erbjuda bästa möjliga dagvård och således garantera en god vardag för barnen. Ifall att ni vill anmäla ert barn till någon av våra enheter - gör ni det enklast genom att fylla i vår elektroniska anmälningsblankett.

VÄLKOMMEN TILL DAGHEMMET ANKDAMMEN!